Home

Jean Baptiste Discart (1855 – 1940) Oriëntalistische schilderijen en Nederlandse portretten

Over het boek

In de eerste decennia van de twintigste eeuw werkte in Den Haag de ten onrechte onbekend gebleven Oostenrijks-Franse schilder Jean Baptiste Discart (1855-1940). 

Jean Baptiste Discart vervaardigde enige portretreeksen in opdracht van vooraanstaande, veelal adellijke Nederlandse families. In bijna alle gevallen zijn deze alleen in particuliere collecties bewaard gebleven. De leden van deze families waren door huwelijken met elkaar verbonden. Een groot aantal van hen bekleedde functies aan het koninklijk hof. De contacten tussen Discart en de families bleven over de jaren heen in stand. Korte levensschetsen van de geportretteerden gaan in dit boek vergezeld met foto’s en – als die er zijn – afbeeldingen van portretten door andere, eerdere of latere schilders.

Het boek is te verkrijgen bij
Uitgeverij Van Gruting.

Over de auteur

Theo Kralt (Rijnsburg, 1959) studeerde juridische bestuurswetenschappen, economie en internationale betrekkingen. Naast zijn werk voor rijksoverheid en maatschappelijke organisaties publiceerde hij onder andere over het landhuis Wielbergen en de familie Brantsen, Utrechtse binnenstadskerken en de restauratie van de Domkerk.

Theo Kralt, auteur boek Jean Baptiste Discart