Over ons

Stichting schilder Jean Baptiste Discart heeft als doel:

  • het opbouwen en uitdragen van de kennis over en van de werken van de schilder Jean Baptiste Discart, geboren op vijf oktober achtienhonderdvijfenvijftig te Modena en overleden één januari negentienhonderdenveertig te Parijs en
  • het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  • de Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het verwerven van informatiebronnen en gravures, tekeningen, schilderijen en andere werken van en over de schilder Jean Baptiste Discart. Het bevorderen van publicaties, documentaires en tentoonstellingen over de schilder Discart. Het verwerven van middelen om de verspreiding van kennis over het werk van de schilder te bevorderen

Organisatie

  • Het bestuur van de Stichting schilder Jean Baptiste Discart bestaat uit:
  • drs. Teunis Pieter Geerlof Kralt, voorzitter
  • drs. Jacob Gilles Remijnse, secretaris/penningmeester.

Tot onze droefheid is op 24 augustus 2021 ons bestuurslid ds. Dirk (Dick) Huurman ons ontvallen.

Jaarverslag(en)

Downloads